dimarts, 23 de novembre del 2021

Setmana Europea de la Prevenció de Residus - 2021

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

L’enfoc temàtic d’aquesta 13a edició que se celebrarà del 20 al 28 de novembre de 2021 es centra en el binomi comunitats circulars, comunitats sostenibles. La idea és inspirar noves accions per canviar l’hàbit de consum i productiu de la societat, i apel·lar a la responsabilitat compartida que hi ha darrere de la prevenció de residus i el paper important que tenim totes les persones i comunitats locals per a reduir la seva generació.

Són diverses les estratègies que podem adoptar envers la prevenció de residus. No obstant, en aquest procés la col·laboració entre ciutadans és clau, és per això que aquest any la Setmana Europea de la Prevenció de Residus ens repta a actuar junts per a donar forma a comunitats circulars destinades a prevenir la generació de residus.

La promoció de l'economia circular i d'una societat amb zero emissions requerirà un canvi en els patrons de consum i producció el qual, va molt més allà de l'acció climàtica. Es tracta d'una transició ecològica completa que ha de ser dirigida i assumida com a pròpia per les comunitats si volem que tingui èxit. Es necessita un sentit de solidaritat i col·laboració entre els individus que creuen en una societat que deixa de produir residus i que actuen junts per a promoure una economia circular i aconseguir un desenvolupament sostenible, mantenint un bon equilibri entre els pilars ambientals, socials i econòmics subjacents.

Les comunitats petites, locals, justes, inclusives i circulars poden exercir un gran paper en l'impuls d'Europa cap a un futur sostenible.

 Et convidem a mirar amb atenció aquests vídeos prou inspiradors.


Sigues llest, redueix residus!

Sigues llest, dóna’ls una nova vida!